Thiết bị và phần mềm Wifi Marketing tại Hải Phòng

Thiết bị và phần mềm Wifi Marketing tại Hải Phòng

Giải pháp Wifi marketing Hải Phòng

Ngày nay có rất nhiều hình thức marketing bao gồm cả hình thức truyền thống lẫn hình thức hiện đại như digital marketing. Điểm yếu của các hình thức này là chi phí khá cao, điều đó làm cho các đơn vị kinh doanh nhỏ thường khó tiếp cận.Wifi Marketing xuất hiện và lấp đầy khoảng trống đó, hình thức quảng cáo này được thực thông qua sóng wifi, một