Thiết bị và phần mềm Wifi Marketing tại Hải Phòng

Thiết bị và phần mềm Wifi Marketing tại Hải Phòng

Giải pháp Wifi marketing Hải Phòng

Ngày nay có rất nhiều hình thức marketing bao gồm cả hình thức truyền thống lẫn hình thức hiện đại như digital marketing. Điểm yếu của các hình thức này là chi phí khá cao, điều đó làm cho các đơn vị kinh doanh nhỏ thường khó tiếp cận.Wifi Marketing xuất hiện và lấp đầy khoảng trống đó, hình thức quảng cáo này được thực thông qua sóng wifi, một dịch vụ miễn phí mà hầu như tại điểm giao dich nào cũng có, đặc biệt là tại các nhà hàng và quán cafe.

Giải pháp Wifi marketing Hải Phòng
Giải pháp Wifi marketing Hải Phòng

Phần cứng Wifi marketing

Só sánh Wifi chuyên dụng và Wifi phổ thông
Só sánh Wifi chuyên dụng và Wifi phổ thông

Phần  mềm  Wifi  Portal 

–  Chi  phí  đầu  tư  hợp  lý

–  Hiệu  quả  cao.  Lựa  chọn  dịch  vụ  phù  hợp  với  nhiều  loại  hình  doanh  nghiệp

–  Phần  mềm  có  độ  tùy  biến  cao,  có  thể  đặt  hàng  theo  yêu  cầu  riêng.

–  Bảo  mật  hệ  thống.

–  Khả  năng  đáp  ứng  dịch  vụ  không  giới  hạn.

–  Dễ  dàng  mở  rộng,  nâng  cấp.

–  Hệ  thông  hoạt  động  ổn  định  24/7/365

–  Quản  trị  đơn  giản.

– Hỗ  trợ  tích  hợp  với  các  hãng  sản  xuất  thiết  bị  WiFi  chuyên  dụng: Meraki,  Bluesocket,  Unifi,  Open-Mesh,  Altai,  Ruckus,  Wisnetwork,  EnGenius,  Aerohive….

Đối  với  người  dùng  truy  cập  Internet

–  Đăng  nhập  1  lần,  tự  động  login  lần  sau

–  Tự  động  logout  sau  một  thời  gian  truy  cập  (lựa  chọn)

–  Click  banner  để  truy  cập  vào  Internet

–  Xem  Video  để  truy  cập  Internet

–  Đăng  nhập  theo  mẫu  đăng  ký  để  truy  cập  Internet

–  Đăng  nhập  bằng  tài  khoản  của  Facebook  để  truy  cập  Internet

–  Đăng  nhập  xác  thực  qua  AD  (Active  Directory)  để  truy  cập  Internet

–  Điền  thông  tin  khảo  sát  (Survey)  để  truy  cập  Internet

Đối  với  người  quản  trị  hệ  thống  Wifi  Portal 

–  Giám  sát  được  số  lượng  người  truy  cập  sử  dụng  Internet

–  Giám  sát  được  lưu  lượng  của  người  truy  cập  Internet

–  Giám  sát  được  các  thiết  bị  access  point  có  trong  mạng  (trạng  thái  Up/Down)

–  Theo  dõi  được  lịch  sử  truy  cập  của  người  dùng

–  Thay  đổi  trạng  thái  người  sử  dụng  (active/  Deactivate/delete)

–  Thống  kê  thiết  bị  sử  dụng  truy  cập:  Android,  IOS,  Window…..

–  Quản  lý  trạng  thái  các  điểm  thu  phát  sóng,  gửi  cảnh  báo.

–  Quản  lý  các  banner  ảnh,  video  quảng  cáo

Hệ  thống  báo  cáo  và  thống  kê 

–  Tạo  ra  những  báo  báo  liên  quan  đến  thông  tin  người  truy  cập:  Ví  dụ:  Email,  số  điện  thoại,  Tên.

–  Thống  kê  tần  suất  người  sử  dụng  truy  cập  hệ  thống  Internet,  tracking  vị  trí  truy  cập.

–  Thông  kê  người  sử  dụng  là  Nam/Nữ,  độ  tuổi.

Hỗ  trợ  các  tính  năng  khác 

–  Tích  hợp  hệ  thống  SMS  Marketing:  Tính  năng  gửi  SMS  chủ  động  cho  tập  khách  hàng  đã  truy  cập vào  hệ  thống  Wifi

–  Tích  hợp  hệ  thống  E-mail  Marketing:  Tính  năng  gửi  SMS  chủ  động  cho  tập  khách  hàng  đã  truy  cập  vào  hệ  thống  Wifi

Hỗ  trợ  các  thiết  bị  Broadband  Modem/Router  WiFi   

–  Wifi  Portal   hỗ  trợ,  cho  phép  các  Broadband  Modem/Router  WiFi  Access  Point  (là  các  Model  WiFi  Router  thường  dùng  cho  hộ  gia  đình)  sau  khi  được  nạp  Firmware  mới  có  thể  sử  dụng được

 

Để biết thêm chi tiết và được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi 0945 062 877 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *