Hotline Hỗ Trợ

Nhằm đáp ứng nhu cầu liên lạc nóng hay trực tiếp của khách hàng tại Hải Phòng về tất cả các dịch vụ của VTVcab, Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam ra đời Hotline tại Hải Phòng 24/7/365: 19006818 ngoài ra còn một số Hotline hỗ trợ trực tiếp : 0225.654.6666